วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทย 77 วัน

วันสำคัญของไทย ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญของไทยหลายวันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือวันสำคัญทางประเพณี และประวัติศาสตร์ของไทย ถึงแม้ว่าวันสำคัญบางวันจะไม่ได้เป็นวันหยุด แต่คนไทยทุกคนก็ควรจะรู้จักถึงวันสำคัญเหล่านี้ครบทุกวัน เว็ปไซท์ tewfree.com ก็ได้รวบรวมวันสำคัญของไทยเอาไว้ด้วยกัน 77 วัน แยกเป็นรายเดือน และแยกตามวันหยุดราชการให้ดูได้ง่ายๆตามลิสต์นี้ครับ

[วันสำคัญของไทย 77 วัน]  [วันสำคัญของโลก]

วันสำคัญของไทยตามประเพณี

วันสำคัญของไทยมาจากความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี และประวัติศาสตร์ของไทย

“วันสำคัญ” หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในอดีต และเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนั้น ๆ รัฐ / ชุมชนหรือหน่วยงานก็จะจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตระหนักและรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวัน นั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงามที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อ กันมา ซึ่งวันสำคัญของไทยจะมีหลายระดับ เช่น วันสำคัญของบุคคล วันสำคัญของหน่วยงาน วันสำคัญของชาติ วันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและศาสนา เป็นต้น  สำหรับในปี ๒๕๕๐ หรือปีกุน เพื่อให้บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลสำหรับจัดพิมพ์ปฏิทินในปีหน้าแต่เนิ่น ๆ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ( สวช .) จึงได้รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ มานำเสนอ เพื่อให้ท่านเตรียมการได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะการลงวันสำคัญทางวัฒนธรรมของไทยในปฏิทิน นอกเหนือไปจากวันหยุดราชการ ซึ่งจะทำให้ประชาชน และเยาวชน ได้รู้จักความสำคัญของวันต่างๆเหล่านี้ด้วย

วันสำคัญในเดือนมกราคม

1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่  วันหยุดราชการ

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม – วันเด็กแห่งชาติ

4 มกราคม – วันทหารม้า

13 มกราคม – วันการบินแห่งชาติ

16 มกราคม – วันครู, วันโคนมแห่งชาติ

18 มกราคม – วันกองทัพไทย, วันยุทธหัตถี

25 มกราคม – วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์

2 กุมภาพันธ์ – วันเกษตรแห่งชาติ, วันนักประดิษฐ์

3 กุมภาพันธ์ – วันทหารผ่านศึก

10 กุมภาพันธ์ – วันอาสารักษาดินแดน

24 กุมภาพันธ์ – วันศิลปินแห่งชาติ

25 กุมภาพันธ์ – วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ – วันสหกรณ์แห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือเดือน 4 ในปีอธิกมาส) – วันมาฆบูชา

วันสำคัญในเดือนมีนาคม

5 มีนาคม – วันนักข่าว

13 มีนาคม – วันช้างไทย

20 มีนาคม – วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

27 มีนาคม – วันกองทัพอากาศไทย

31 มีนาคม – วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันสำคัญในเดือนเมษายน

1 เมษายน – วันออมสิน, วันข้าราชการพลเรือน

2 เมษายน – วันอนุรักษ์มรดกไทย, วันหนังสือเด็กแห่งชาติ, วันรักการอ่าน

6 เมษายน – วันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันหยุดราชการ

9 เมษายน – วันกองทัพอากาศไทย

13 ถึง 15 เมษายน – วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ

13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ วันหยุดราชการ

14 เมษายน – วันครอบครัว วันหยุดราชการ

15 เมษายน – วันเถลิงศก, วันสุวัทนา วันหยุดราชการ

16 เมษายน – วันนักกีฬายอดเยี่ยม บางปีเป็นวันหยุดราชการ

24 เมษายน – วันเทศบาล

30 เมษายน – วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม

1 พฤษภาคม – วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการ

5 พฤษภาคม – วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ

ข้างขึ้นเดือน 6 (แล้วแต่สำนักพระราชวังจะประกาศในแต่ละปี) – วันพืชมงคล  วันหยุดราชการ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือเดือน 7 ในปีอธิกมาส) – วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 – วันต้นไม้แห่งชาติ

วันสำคัญในเดือนมิถุนายน

24 มิถุนายน – วันปฏิวัติสยาม

26 มิถุนายน – วันสุนทรภู่, วันต่อต้านยาเสพติด

วันสำคัญในเดือนกรกฎาคม

1 กรกฎาคม – วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

29 กรกฎาคม – วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 8-8 ในปีอธิกมาส) – วันอาสาฬหบูชา

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 8-8 ในปีอธิกมาส) – วันเข้าพรรษา

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม

1 สิงหาคม – วันสตรีไทย

4 สิงหาคม – วันสื่อสารแห่งชาติ

7 สิงหาคม – วันรพี

10 สิงหาคม – วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 สิงหาคม – วันแม่แห่งชาติ (ไทย) วันหยุดราชการ

16 สิงหาคม – วันสันติภาพไทย

18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันสำคัญในเดือนกันยายน

1 กันยายน – วันสืบ นาคะเสถียร

6 กันยายน – วันทรงดนตรี

8 กันยายน – วันการศึกษานอกโรงเรียน

20 กันยายน – วันเยาวชนแห่งชาติ, วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

21 กันยายน – วันประมงแห่งชาติ

24 กันยายน – วันมหิดล

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 – วันสารทไทย

วันสำคัญในเดือนตุลาคม

9 ตุลาคม – วันคล้ายวันสถาปนาการสื่อสารแห่งประเทศไทย, วันไปรษณีย์โลก

13 ตุลาคม – วันตำรวจ

14 ตุลาคม – วันประชาธิปไตย

21 ตุลาคม – วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันพยาบาลแห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้แห่งชาติ

23 ตุลาคม – วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ

31 ตุลาคม – วันออมแห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 – วันออกพรรษา

แรม 1 ค่ำ เดือน 11 – วันเทโวโรหณะ

แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 – เทศกาลทอดกฐิน

วันสำคัญในเดือนพฤศจิกายน

เสาร์ที่ 2 ของพฤศจิกายน – วันคนพิการ

14 พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

25 พฤศจิกายน – วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า, วันประถมศึกษาแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน – วันสาธารณสุข

วันสำคัญในเดือนธันวาคม

1 ธันวาคม – วันดำรงราชานุภาพ

4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย

5 ธันวาคม – วันพ่อแห่งชาติ ของไทย วันหยุดราชการ

8 ธันวาคม – วันนักศึกษาวิชาทหาร

10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ

16 ธันวาคม – วันกีฬาแห่งชาติ

26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่า

28 ธันวาคม – วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

31 ธันวาคม – วันสิ้นปี วันหยุดราชการ

นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญของไทยทางพุทธศาสนาที่ใช้ระบบนับเดือนแบบไทยอีกด้วย คือ

ขึ้น 8 ค่ำ, ขึ้น 15 ค่ำ, แรม 8 ค่ำ, แรม 15 ค่ำ ของทุกเดือนจันทรคติ – วันพระ (วันธรรมสวนะ)

นอกจากวันสำคัญของไทยทั้ง 77 วันนี้แล้ว ก็ยังมีวันสำคัญของโลกอยู่อีกหลายวัน เช่นวันวาเลนไทน์ วันคริสมาสต์ วันอีสเตอร์ พี่ติวฟรีก็ได้รวบรวมเอาไว้ให้ที่นี่แล้วครับ คลิ๊กเลย [วันสำคัญของโลก]

วันปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

วันปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือเดือน 4 ในปีอธิกมาส)

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือเดือน 4 ในปีอธิกมาส)

วันสมเด็จพระนั่งเกล้า ตรงกับทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

วันสมเด็จพระนั่งเกล้า ตรงกับทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี

วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือเดือน 7 ในปีอธิกมาส)

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือเดือน 7 ในปีอธิกมาส)

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 8-8 ในปีอธิกมาส)

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 8-8 ในปีอธิกมาส)

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี

วันปิยะมหาราช ตรงกับทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

วันปิยะมหาราช ตรงกับทุกวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

วันสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี

วันสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

 ติวฟรี ดอทคอม
Facebook

เขียนโดย ติวฟรี ดอทคอม

ผมชื่อ นายติวฟรี จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เป็นคอลัมนิสต์ของเว็บไซท์ TewFree.com รวบรวมเนื้อหา ข่าว และบทความเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆวัยรุ่นวัยเรียน โดยรวบรวม คลิปวีดีโอจากติวเตอร์ชื่อดัง จากสถาบันกวดวิชาต่างๆทั่วประเทศ มาไว้ที่เว็บนี้ ผมอยากให้ เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถ มากขึ้น การศึกษาไทยจะต้องเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพราะเราสนับสนุนการศึกษาไทย


9 ความคิดเห็นในหัวข้อ “วันสำคัญของไทย 77 วัน”


 1. Michael Jackson says:

  ขอบคุนครับ

 2. Cartoon Tbs says:

  ขอบคุนครับ

 3. Rungaroon Jing says:

  ขอบคุณนะค่ะ ที่ให้คำแนะนำ

 4. นากตัวน้อย says:

  ได้ความรู้ด้วย ชอบครับผม

 5. Oum Suakong says:

  วิน-วิน

 6. MiKo Giftzy says:

  มีความรู้มากคะ นำไปใช้ประโยชน์ได้มากเลย

 7. จีบได้ ผัว ตายแล้ว says:

  555+ ว่าจะกำลังทำรวบรวมแบบนี้เลย โดนตัดหน้าไปก่อนแระ ยังทำไม่เสร็จ งั้นอ่านอย่างเดียวแระ

 8. DanKung-_- says:

  เยอะมากขนาดนี้เลยหรือ

 9. ole says:

  วันลองกระทงหายไปไหนค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันสำคัญของไทย 77 วัน”

Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress