เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เป็นดังนี้ครับ

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 ตามหลักสูตรของ สสวท.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก)

บทที่ 1. เซต

1. เซต

2. เอกภพสัมพัทธ์

3. สับเซตและเพาเวอร์เซต

4. ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต

บทที่ 2. การให้เหตุผล

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย

2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

บทที่ 3. จำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

การเท่ากันในระบบจำนวน

การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง

3. การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

4. การไม่เท่ากัน

5. ค่าสัมบรูณ์ของจำนวนจริง

บทที่ 4. เลขยกกำลัง

1. รากที่ n ของจำนวนจริง

2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

 

คณิตศาสตร์เสริม (เลขเสริม)

บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1. ประพจน์

2. การเชื่อมประพจน์

3. การหาค่าความจริงของประพจน์

4. การสร้างตารางค่าความจริง

5. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

6. สัจนิรันดร์

7. การอ้างเหตุผล

8. ประโยคเปิด

9. ตัวบ่งปริมาณ

10. ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว

11. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

12. ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

บทที่ 2. ระบบจำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของระบบจำนวนจริง

3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว

4. สมบัติของการไม่เท่ากัน

5. ช่วงและการแก้อสมการ

6. ค่าสัมบรูณ์

7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์

บทที่ 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

1. การหารลงตัว

2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมาก

4. ตัวคูณร่วมน้อย

*** เนื้อหาทั้งหมดตามหลักสูตรของ สสวท.


เนื้อหา คณิตศาสตร์ ทั้งหมดของระดับชั้น ม.ปลาย

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2

 

นายติวฟรีติวฟรี ดอทคอม
Facebook

เขียนโดย ติวฟรี ดอทคอม

ผมชื่อ นายติวฟรี จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เป็นคอลัมนิสต์ของเว็บไซท์ TewFree.com รวบรวมเนื้อหา ข่าว และบทความเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆวัยรุ่นวัยเรียน โดยรวบรวม คลิปวีดีโอจากติวเตอร์ชื่อดัง จากสถาบันกวดวิชาต่างๆทั่วประเทศ มาไว้ที่เว็บนี้ ผมอยากให้ เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถ มากขึ้น การศึกษาไทยจะต้องเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพราะเราสนับสนุนการศึกษาไทย


3 ความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1”


  1. ฟ.ห.ก.ด.ส. says:

    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

  2. Athibordee says:

    ดีดีดี

  3. ตติยา พลดงนอก says:

    ม.4

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1”

Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress