เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม2 ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม2 เป็นดังนี้ครับ

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 (ตามหลักสูตร สสวท.)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )

บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

2. ความหมายของสถิติ

3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

1. การแจกแจงข้อมูลความถี่

การแจกแจงความถี่สะสม

การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์

การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์

2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

ฮิสโทแกรม

แผนภาพต้น ใบ

3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

เปอร์เซ็นไทล์

การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

4. การวัดค่ากลางของข้อมูล

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่

มัธยฐาน

ฐานนิยม

ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ

5. การวัดการกระจายของข้อมูล

พิสัย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม )

บทที่ 1. จำนวนเชิงซ้อน

1. การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

2. สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

3. รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

4. กราฟและค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

5. จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

6. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

7. สมการพหุนาม

บทที่ 2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

1. กราฟ

2. ดีกรีของจุดยอด

3. แนวเดิน

4. กราฟออยเลอร์

5. การประยุกต์ของกราฟ

บทที่ 3. ความน่าจะเป็น

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน

3. วิธีจัดหมู่

4. ทฤษฎีบททวินาม

5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

บทที่ 3. การสำรวจความคิดเห็น

1. วิธีสำรวจความคิดเห็น

ขอบเขตของการสำรวจ

วิธีเลือกตัวอย่าง

การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น

การประมวลผลและวิเคราะห์คึวามคิดเห็น

2. ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ

3. การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์

**** ตามหลักสูตรของ สสวท.


เนื้อหา คณิตศาสตร์ ทั้งหมดของระดับชั้น ม.ปลาย

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2

 

นายติวฟรีติวฟรี ดอทคอม
Facebook

เขียนโดย ติวฟรี ดอทคอม

ผมชื่อ นายติวฟรี จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เป็นคอลัมนิสต์ของเว็บไซท์ TewFree.com รวบรวมเนื้อหา ข่าว และบทความเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆวัยรุ่นวัยเรียน โดยรวบรวม คลิปวีดีโอจากติวเตอร์ชื่อดัง จากสถาบันกวดวิชาต่างๆทั่วประเทศ มาไว้ที่เว็บนี้ ผมอยากให้ เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถ มากขึ้น การศึกษาไทยจะต้องเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพราะเราสนับสนุนการศึกษาไทย


7 ความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2”


 1. ่jajaa says:

  สุดยอด ชอบมากเลยค่ะ

 2. Mr.Preak says:

  ได้ความรู้ดี จัง

 3. พัชราพร says:

  การหาฟังชันก์ตรีโกนมิติ

 4. เด็กไม่เก่ง says:

  ใครทำคณิต ม.5 เล่ม 2 เรื่องความน่าจะเป็น แบบฝึก 3.1 ได้บางครับ ทั้ง 12 ข้อเลย ตอบที่

 5. โมเม says:

  ชอบมาก

 6. อ.แอมจ๊ะจ๋า says:

  ดีจริงๆ

 7. prapaas35@gmail.com says:

  good

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2”

Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress