แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘คณิตศาสตร์’

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม2 ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม2 เป็นดังนี้ครับ

7 คอมเมนต์

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 เป็นดังนี้ครับ

4 คอมเมนต์

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม2

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม2 ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม2 เป็นดังนี้ครับ

5 คอมเมนต์

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขหลัก) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลขเสริม) รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เป็นดังนี้ครับ

3 คอมเมนต์
ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4

ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4 นับว่าเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญในระดับสูงสุดของวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดจนเป็นพิ้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ไปถึงปริญญาเอก กันเลยทีเดียว ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4 เปรียบเสมือนเสาเข็มของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าหากเสาเข็มต้นนี้ไม่แข็งแรงแล้ว บ้านที่สร้างอยู่บนเสาเข็มต้นนี้ย่อมไม่แข็งแรงตามไปด้วย หากรู้อย่างนั้นแล้ว เรามารู้จักฟังก์ชันกัน ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

2 คอมเมนต์
ภาคตัดกรวย

ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4

ภาคตัดกรวยถือเป็นเนื้อหาอีกบทนึงที่ เรียนยาก แล้วดันออกข้อสอบบ่อยอีกต่างหาก แนวคิดของภาคตัดกรวยเกิดมาจาก นายคนหนึ่งที่หยิบของเล่นรูปทรงกรวยขึ้นมา พร้อมกับมีดคมกริบ แล้วบรรจงหั่นกรวยของเล่นนั้นออกในมุมต่างๆ แล้วสังเกตุเห็นว่า กรวยที่ตัดออกไปแล้วนั้น ดันมีรูปแบบ (Pattern) ในการหั่น เอาเข้าไป เรามาดูกันว่า มีเนื้อหาอะไรกันบ้างในเรื่อง ภาคตัดกรวย นี้

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 40

จำนวนวิธีในการจัดให้หญิง  3  คน  และชาย  3  คน นั่งเรียงกันเป็นแถว  โดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอ  มีทั้งหมดกี่วิธี (เติมคำตอบ)

23 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 39

ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดด  0 ถึง 9  จำนวน 3  หลัก  จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกัน  คือเท่าใด (เติมคำตอบ)

9 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 38

ในสวนป่าแห่งหนึ่ง  เจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแถวดังนี้  แถวแรก  12  ต้น  แถวที่สอง 14  ต้น  แถวที่สาม  16  ต้น  โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้  ตามลำดับเลขคณิต  ถ้าเจ้าของปลูกต้น ยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมด  15  แถว  จะมีต้นยูคาลิปตัสในสวนป่านี้ทั้งหมดกี่ต้น (เติมคำตอบ)

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 37

ในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง  พบว่า  มีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

คณิตศาสตร์ 36  คน
สังคมศึกษา 50  คน
ภาษาไทย 44  คน
คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 15  คน
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 12  คน
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 7   คน
ทั้งสามวิชา 5   คน
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน (เติมคำตอบ)

8 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 36

ในการใช้สถิติพื่อการตัดสินใจและวางแผน  สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  ถ้าขาดข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว  ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 35

จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.29 แสนคน ตารางเปรียบเทียบการว่างงานในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2550 กับปีพ.ศ.2551 เป็นดังนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 34

ข้อมูลชุดหนึ่ง มีบางส่วนถูกนำเสนอในตารางต่อไปนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 33

จากการตรวจสอบลำดับที่ของคะแนนสอบของนาย ก  และนาย ข ใน  วิชาคณิตศาสตร์ที่มีผู้เข้าสอบ  400 คน  ปรากฏว่านาย ก  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 และนาย ข  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60  จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนระหว่างคะแนนของนาย ก  และนาย ข  มีประมาณกี่คน

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 32

คะแนนสอบความรู้ทั่วไปของนักเรียน 200 คนนำเสนอโดยใช้แผนภาพกล่องดังนี้

6 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress