แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘คลิปเฉลยข้อสอบ’

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 1

ให้ A = { 1 , 2 , 3 ,... } และ B = { { 1 , 2 } , { 3 , 4 , 5 } , 6 , 7 , 8 ,... } ข้อใดเป็นเท็จ

9 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress