แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘วันสำคัญ’

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติและความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยซึ่งกำหนดให้ตรงกับทุกวันที่ 18 สิงหาคมของทุกๆปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา

0 คอมเมนต์

วันรัฐธรรมนูญ และประวัติวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

0 คอมเมนต์
วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติวันพ่อ

ประวัติและความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งทางราชการเองก็ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและ สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อแห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เรืออากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลาน เธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรวงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

1 คอมเมนต์
วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทย 77 วัน

วันสำคัญของไทย ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญของไทยหลายวันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือวันสำคัญทางประเพณี และประวัติศาสตร์ของไทย ถึงแม้ว่าวันสำคัญบางวันจะไม่ได้เป็นวันหยุด แต่คนไทยทุกคนก็ควรจะรู้จักถึงวันสำคัญเหล่านี้ครบทุกวัน เว็ปไซท์ tewfree.com ก็ได้รวบรวมวันสำคัญของไทยเอาไว้ด้วยกัน 77 วัน แยกเป็นรายเดือน และแยกตามวันหยุดราชการให้ดูได้ง่ายๆตามลิสต์นี้ครับ

9 คอมเมนต์
วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

ทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่เรารู้จักกันดี "วันแม่แห่งชาติ" หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า วันแม่ ซึ่งวันนี้จะมีความสำคัญกับปวงชนชาวไทยอย่างไร เรามาดูกัน

0 คอมเมนต์

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย ที่กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0 คอมเมนต์

วันสตรีไทย

ทุกวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย ที่เปิดให้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสตรีไทยในสังคม

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress