Posts Tagged: ‘ข้อสอบ’

ข้อสอบ เซต

ข้อสอบ เซต คณิตศาสตร์ ม.4

ข้อสอบ เซต ม.4 คณิตศาสตร์ ข้อนี้เป็นข้อสอบ PAT1 มี.ค. 2552 เรื่องเซต พาวเวอร์เซต ข้อสอบเซตข้อนี้ไม่ยากค่ะ แต่ต้องรอบคอบสักนิดไม่งั้นจะตอบผิดค่ะเพราะชอยส์เรียงติดกันเลยทีเดียว

0 คอมเมนต์
ข้อสอบ ความน่าจะเป็น

ข้อสอบ ความน่าจะเป็น คลิปเฉลย

คลิปเฉลยข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ม.5/6 มาเป็นชุดเลยครับ สอนโดยพี่โต๋ Dektalent.com ข้อสอบความน่าจะเป็น ทำไม่ยาก เพียงแค่เราต้องฝึกฝนบ่อยๆเท่านั้น พอทำไปสักพักเราก็จะจับจุดได้ เพราะโจทย์ก็จะออกมาแบบเดิมๆไม่มีพลิกแพลงมากครับ

0 คอมเมนต์
ข้อสอบ ตรรกศาสตร์

ข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ม.4

รวบรวมข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ม.4 มาได้มากที่สุดแห่งหนึ่งครับ พร้อมทั้งคลิปเฉลยข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ต่างๆที่พอจะหามาได้ ลองดูกันนะครับ เอาไปใช้เตรียมตัวสอบได้ดีเลยทีเดียวครับ

0 คอมเมนต์
เก็งข้อสอบ PAT1 ธค.54

เก็งข้อสอบ PAT1 ธค 54

เหลืออีกไม่กี่วัน ก็จะต้องสอบ GAT/PAT แล้ว เลื่อนสอบหนีน้ำท่วมมาตั้งสองเดือน สทศ. จะเอาอะไรมาออกข้อสอบบ้างน๊า วันนี้จะมาตีแผ่กันให้ได้เห็นหมดไส้หมดพุงกัน

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 40

จำนวนวิธีในการจัดให้หญิง  3  คน  และชาย  3  คน นั่งเรียงกันเป็นแถว  โดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอ  มีทั้งหมดกี่วิธี (เติมคำตอบ)

23 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 39

ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดด  0 ถึง 9  จำนวน 3  หลัก  จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกัน  คือเท่าใด (เติมคำตอบ)

9 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 38

ในสวนป่าแห่งหนึ่ง  เจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแถวดังนี้  แถวแรก  12  ต้น  แถวที่สอง 14  ต้น  แถวที่สาม  16  ต้น  โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้  ตามลำดับเลขคณิต  ถ้าเจ้าของปลูกต้น ยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมด  15  แถว  จะมีต้นยูคาลิปตัสในสวนป่านี้ทั้งหมดกี่ต้น (เติมคำตอบ)

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 37

ในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง  พบว่า  มีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

คณิตศาสตร์ 36  คน
สังคมศึกษา 50  คน
ภาษาไทย 44  คน
คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 15  คน
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 12  คน
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 7   คน
ทั้งสามวิชา 5   คน
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน (เติมคำตอบ)

8 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 36

ในการใช้สถิติพื่อการตัดสินใจและวางแผน  สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  ถ้าขาดข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว  ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 35

จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.29 แสนคน ตารางเปรียบเทียบการว่างงานในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2550 กับปีพ.ศ.2551 เป็นดังนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 34

ข้อมูลชุดหนึ่ง มีบางส่วนถูกนำเสนอในตารางต่อไปนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 33

จากการตรวจสอบลำดับที่ของคะแนนสอบของนาย ก  และนาย ข ใน  วิชาคณิตศาสตร์ที่มีผู้เข้าสอบ  400 คน  ปรากฏว่านาย ก  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 และนาย ข  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60  จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนระหว่างคะแนนของนาย ก  และนาย ข  มีประมาณกี่คน

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 32

คะแนนสอบความรู้ทั่วไปของนักเรียน 200 คนนำเสนอโดยใช้แผนภาพกล่องดังนี้

6 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 31

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม  ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 41 , 88 , 46 , 42 , 43 , 49 , 44 , 45 , 43 , 95 , 47 , 48

7 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 30

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใดๆ ที่มีค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติใดจะตรงกับค่าของข้อมูลค่าหนึ่งเสมอ

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress