Posts Tagged: ‘ติวแบรนด์’

O-NET วิชาเคมี อ.กรกฤช ศรีวิชัย [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาเคมี O-NET สอนโดย อ.กรกฤช ศรีวิชัย พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

GAT ความคิดเชื่อมโยง อ.สาธร อุพันวัน [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชา GAT ความคิดเชื่อมโยง สอนโดย อ.สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET คณิตศาสตร์ อ.อำนาจ มุจนานนท์ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET สอนโดย อ.อำนาจ มุจนานนท์ (อ.โต้ง) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาคณิตศาสตร์ PAT1 สอนโดย อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู Sup’k) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

PAT2 ฟิสิกส์ อ.สุธี อัสววิมล [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาฟิสิกส์ PAT2 สอนโดย อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

1 คอมเมนต์

สรุปวิชาภาษาไทย อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุปวิชาภาษาไทย สอนโดย อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

สรุป GAT อังกฤษ อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET/GAT อังกฤษ สอนโดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

4 คอมเมนต์

แพ๊คใหญ่! วีดีโอติวแบรนด์ย้อนหลัง 2015 (ครั้งที่ 26) ทุกวิชา

โครงการติวของแบรนด์ถือเป็นงานให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของไทย จัดโดยเครื่องดื่มซุปไก่สกัดยี่ห้อหนึ่ง ที่นำสุดยอดติวเตอร์ที่ดังที่สุดของไทยมารวมกันเพื่อติวสอบให้น้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ Admissions โดยในปี 2015 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมติดกันมาเป้นครั้งที่ 26 แล้วครับ โดยในครั้งนี้จัดการสอนสดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่งลิ๊งค์สดถึงสาขาตาม จังหวัดใหญ่ต่างๆทั่วทั้งประเทศ และมีข้อดีคือเราสามารถดูวีดีโอติวแบรนด์ย้อนหลังออนไลน์ได้ด้วย วันนี้นายติวฟรีได้รวบรวมวีดีโอติวแบรนด์ย้อนหลัง 2015 เอาไว้ครบทุกวิชา ทุกอาจารย์ครับ พร้อมเอกสารให้ download ลิ๊งค์ถาวรไม่ลบ อยู่ที่นี่ที่เดียว กว่าจะครบนี่ อัพเหนื่อยมากกกกกกกกก จัดไปครับ!

20 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาสังคมศึกษา

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาสังคมศึกษาครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี, อ.นาวี ชั้นศิริ, และ อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

6 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาภาษาไทย

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาภาษาไทยครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.นิทัศน์ ยศธสาร, อ.วรธน อนันตวงษ์, และ อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

1 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาฟิสิกส์

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาฟิสิกส์ครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ, อ.สุธี อัสววิมล, และ อ.ธนวัฒน์ ธะนะ ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

1 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาคณิตศาสตร์

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาภาษาไทยครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล, อ.ตุลนันท์ นวลเพ็ญ, และ อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

1 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาเคมี

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาเคมีครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.กรกฤช ศรีวิชัย, อ.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, และ อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

3 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาภาษาอังกฤษ

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาภาษาอังกฤษครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ, อ.อริสรา ธนาปกิจ, และ อ.สุวคนธ์ อินป้อง ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

0 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชา GAT เชื่อมโยง

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชา GAT เชื่อมโยงครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.สาธร อุพันวัน, อ.วันชนะ หมั่นงาน, และ นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

3 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress