Posts Tagged: ‘ปฏิกิริยาเคมี’

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี อ.เดือนเพ็ญ

มาต่อกันด้วยคลิปวีดีโอสรุปติวเข้มเรื่อง ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ในวิชาเคมีโดยอาจารย์เดือนเพ็ญ ฉายทองดี หรือ อ.ไผ่ จากโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 มกราคม 2557 คลิปวีดีโอชุดนี้มีสองตอน ยาวประมาณ 50 นาทีครับ ไปชมกันเลย

1 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress