Posts Tagged: ‘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ’

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติและความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยซึ่งกำหนดให้ตรงกับทุกวันที่ 18 สิงหาคมของทุกๆปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress