Posts Tagged: ‘แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014’

GAT ความคิดเชื่อมโยง อ.สาธร

วีดีโอ GAT ความคิดเชื่อมโยง โดย อ.สาธร อุพันวัน หรือพี่เต๋อจากสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ ที่สอนในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 ครับ ซึ่งวิชา GAT เชื่อมโยงนี้ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญมาก เพราะคะแนนเยอะ แต่เนื้อหาน้อย สามารถทำคะแนนได้สูงโดยที่ไม่ต้องลงแรงมากเท่าวิชาอื่นครับ วีดีโอชุด GAT เชื่อมโยงนี้มีความยาวทั้งหมด 1:28 ชั่วโมง พร้อมเอกสารให้ download พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลยครับ

2 คอมเมนต์

ภาษาไทย โอเน็ต ม.6 อ.วรธน อนันตวงษ์

วีดีโอวิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต ม.6 สอนโดย อ.วรธน อนันตวงษ์ หรืออาจารย์กอล์ฟ จากจากโรงเรียนสอนภาษาไทยอาจารย์กอล์ฟ ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอภาษาไทย โอเน็ตชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1ชม. 47 นาทีครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

1 คอมเมนต์

ภาษาไทย โอเน็ต ครูลิลลี่ Brands 2014

วีดีโอวิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต สอนโดย อ. กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือครูลิลลี่ จากสถาบันกวดวิชาพินนาเคิล ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอภาษาไทย โอเน็ตชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1ชม.ครึ่งครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

2 คอมเมนต์

ชีววิทยา โอเน็ต พี่กาแฟ

สรุปชีววิทยา เตรียมสอบโอเน็ต โดย อ.อำพล ขวัญพัก หรือพี่กาแฟ จากสถาบันพัฒนาวิชาการคอนเซ็นเทรต ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 ครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงครึ่ง พร้อมเอกสารให้ download ครับ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress