Posts Tagged: ‘แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์’

วรธน อนันตวงษ์

ภาษาไทย โอเน็ต ม.6 อ.วรธน อนันตวงษ์

วีดีโอวิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต ม.6 สอนโดย อ.วรธน อนันตวงษ์ หรืออาจารย์กอล์ฟ จากจากโรงเรียนสอนภาษาไทยอาจารย์กอล์ฟ ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอภาษาไทย โอเน็ตชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1ชม. 47 นาทีครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

1 คอมเมนต์
ครูลิลลี่

ภาษาไทย โอเน็ต ครูลิลลี่ Brands 2014

วีดีโอวิชาภาษาไทย สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต สอนโดย อ. กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือครูลิลลี่ จากสถาบันกวดวิชาพินนาเคิล ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอภาษาไทย โอเน็ตชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1ชม.ครึ่งครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

2 คอมเมนต์
พี่กาแฟ

ชีววิทยา โอเน็ต พี่กาแฟ

สรุปชีววิทยา เตรียมสอบโอเน็ต โดย อ.อำพล ขวัญพัก หรือพี่กาแฟ จากสถาบันพัฒนาวิชาการคอนเซ็นเทรต ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 ครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงครึ่ง พร้อมเอกสารให้ download ครับ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

0 คอมเมนต์
พี่วิงเวียน-สอน-PAT2-ชีวะ

PAT2 ชีววิทยา พี่วิงเวียน Brands Summer Camp 2014

วีดีโอติว PAT2 ชีววิทยา โดยพี่วิงเวียน หรือนพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร จากสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ ในโครงการ Brands Summer Camp 2014 ครับ วีดีโอชุดนี้ยาวทั้งหมด 1:30 ชั่วโมง จบในสามตอนครับ พร้อมเรียนแล้วยัง ดาว์นโหลดเอกสารกันก่อนได้เลยที่..

3 คอมเมนต์
อ.ไพโรจน์-สอน-คณิตศาสตร์-O-Net

สรุปคณิตศาสตร์ O-Net อ.ไพโรจน์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุปคณิตศาสตร์ O-Net โดย อ.ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ คลิปวีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็ม แบ่งออกเป็น 3 ตอนจบ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลยครับ

0 คอมเมนต์
อ.ตุลนันท์-สอน-PAT1-คณิตศาสตร์

PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ตุลนันท์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุป PAT1 คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.ตุลนันท์ นวลเพ็ญ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:30 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอนจบ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

0 คอมเมนต์
อ.ธนวัฒน์-สอนฟิสิกส์-O-net

สรุปฟิสิกส์ O-Net อ.ธนวัฒน์ Brands Summer Camp 2013

คลิปวีดีโอชุดสรุปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-Net จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ สอนโดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลิปชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็ม แบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันครับ

0 คอมเมนต์
ดร.ไพฑูรย์-สอนฟิสิกส์-PAT2

ฟิสิกส์ PAT2 ดร.ไพฑูรย์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุปวิชาฟิสิกส์ PAT2 โดย ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ จากสถาบันกวดวิชา Physics Intelligence (ฟิสิกส์พี่เต้ย) ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ คลิปวีดีโอชุดนี้มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download วีดีโอมีทั้งหมด 3 ตอน ยาว 1:30 ชั่วโมง

0 คอมเมนต์
อ.สุธี-สอน-PAT2-ฟิสิกส์

สรุป PAT2 ฟิสิกส์ Brands Summer Camp 2013

คลิปวีดีโอชุดสรุป PAT2 ฟิสิกส์ โดย อ.สุธี อัสววิมล หรือพี่โหน่ง Ondemand จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 คลิปวีดีโอชุดนี้จัดเต็มๆ แน่นด้วยเนื้อหาคุณภาพ ยาว 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นสามพาร์ทจบครับ

0 คอมเมนต์
พี่เต๋อ

GAT เชื่อมโยง พี่เต๋อ Ondemand

VDO ติวเข้ม GAT เชื่อมโยง โดยพี่เต๋อ Ondemand ในโครงการ Brand Summer Camp 2013 คลิปวีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ยาว 1:50 ชั่วโมง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียน GAT เชื่อมโยงกันเลย

3 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress