Posts Tagged: ‘แบรนด์ 2013’

PAT2 ชีววิทยา อ.ศุจิกา (แบรนด์ 2013)

คลิปวีดีโอในซีรี่ยส์แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์มาใหม่อีกชุดแล้วครับ คราวนี้เป็นวิชา PAT2 ชีววิทยา สอนโดย อ.ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (ครูตั๊ก) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วีดีโอชุดนี้ปรับแบบใหม่เป็นตอนเดียวยาว 1:30 ชม. แล้วครับ ไม่มีตัดแบ่งย่อยเป็น part แล้ว ดูลื่นไหลไร้รอยต่อครับ ถ้าพร้อมเรียนแล้วก็ไป download ชีทมาเตรียมเปิดวีดีโอเรียนกันได้เลย

1 คอมเมนต์

คณิตศาสตร์ PAT1 อ.อติเทพ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอวิชาคณิตศาสตร์ PAT1 จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 สอนโดย อ.อติเทพ ถนอมพงษ์นาวิน หรือครูพี่โอม จาก Ohm Math School ครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:30 ชม. แบ่งออกเป็นสามตอนจบ

0 คอมเมนต์

สรุปคณิตศาสตร์ O-Net อ.ไพโรจน์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุปคณิตศาสตร์ O-Net โดย อ.ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ คลิปวีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็ม แบ่งออกเป็น 3 ตอนจบ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลยครับ

0 คอมเมนต์

PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ตุลนันท์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุป PAT1 คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.ตุลนันท์ นวลเพ็ญ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:30 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอนจบ พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

0 คอมเมนต์

สรุปฟิสิกส์ O-Net อ.ธนวัฒน์ Brands Summer Camp 2013

คลิปวีดีโอชุดสรุปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-Net จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ สอนโดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลิปชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็ม แบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันครับ

0 คอมเมนต์

ฟิสิกส์ PAT2 ดร.ไพฑูรย์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุปวิชาฟิสิกส์ PAT2 โดย ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ จากสถาบันกวดวิชา Physics Intelligence (ฟิสิกส์พี่เต้ย) ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ คลิปวีดีโอชุดนี้มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download วีดีโอมีทั้งหมด 3 ตอน ยาว 1:30 ชั่วโมง

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress