Posts Tagged: ‘โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ’

PAT2 วิชาเคมี ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาเคมี PAT2 สอนโดย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress