Posts Tagged: ‘ไฮเพอร์โบลามุมฉาก’

ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

ต่อกันด้วยหัวข้อสุดท้ายจากเนื้อหาบทภาคตัดกรวย ม.4 นะครับ กับสมการไฮเพอร์โบลา ที่รูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับสมการพาราโบลาที่กำลังส่องกระจกอยู่ เจ้าไฮเพอร์โบลาจะมีสูตรสมการที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่จะมีสูตรในการจำและแยกแยะซึ่งถ้าดูเป็นแล้ว แยกง่ายมาก แค่เครื่องหมาย ± เองครับ

3 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress