Posts Tagged: ‘a-net’

GAT/PAT คืออะไร? ทำความรู้จักอย่างหมดเปลือก

สงสัยว่า GAT/PAT คืออะไร? วันนี้มาทำความรู้จัก GAT/PAT อย่างหมดเปลือก ว่ามีสอบวิชาอะไรบ้าง ใช้เนื้อหาส่วนไหนออก และยากแค่ไหน ม.ปลายและผู้ปกครองทุกคนต้องอ่าน!!

60 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress