Posts Tagged: ‘Error’

Error Analysis ครูสมศรี วิชาภาษาอังกฤษ

ต่อจาก Sentence Structure มาพบกับภาคสองของครูสมศรีกันครับ โดนในตอนนี้ครูสมศรีจะสอนในเรื่องของ Error Analysis มีทั้งหมดสองตอนจบ ยาวห้าสิบนาที พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

9 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress