1 ความคิดเห็นในหัวข้อ “ประโยชน์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในสมัยกรีกโบราณ”

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ประโยชน์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในสมัยกรีกโบราณ”