Posts Tagged: ‘Brands Summer Camp’

ติวแบรนด์ 2015 วิชา GAT เชื่อมโยง

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชา GAT เชื่อมโยงครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.สาธร อุพันวัน, อ.วันชนะ หมั่นงาน, และ นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

3 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาชีววิทยา

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาชีววิทยาครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร, อ.อำพล ขวัญพัก, และ ดร.ศุภณัฐ ไพโรหะกุล ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

0 คอมเมนต์

สรุปภาษาอังกฤษ GAT/O-Net ครูสมศรี แบรนด์ 2014

วีดีโอสรุปวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมตัวสอบ GAT ภาษาอังกฤษและ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ติวเตอร์ชื่อดังจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี ที่จะมาให้ความรู้กันเต็มอิ่มด้วยคุณภาพครับ วีดีโอชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 1:55 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ตอนจบ download เอกสารประกอบการเรียนได้ที่เว็ป tewfree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย!

3 คอมเมนต์

สรุปฟิสิกส์ O-Net อ.ธนวัฒน์ Brands Summer Camp 2013

คลิปวีดีโอชุดสรุปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-Net จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ สอนโดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลิปชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็ม แบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันครับ

0 คอมเมนต์

ฟิสิกส์ PAT2 ดร.ไพฑูรย์ Brands Summer Camp 2013

วีดีโอสรุปวิชาฟิสิกส์ PAT2 โดย ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ จากสถาบันกวดวิชา Physics Intelligence (ฟิสิกส์พี่เต้ย) ในโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ คลิปวีดีโอชุดนี้มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download วีดีโอมีทั้งหมด 3 ตอน ยาว 1:30 ชั่วโมง

0 คอมเมนต์

สรุป PAT2 ฟิสิกส์ Brands Summer Camp 2013

คลิปวีดีโอชุดสรุป PAT2 ฟิสิกส์ โดย อ.สุธี อัสววิมล หรือพี่โหน่ง Ondemand จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 คลิปวีดีโอชุดนี้จัดเต็มๆ แน่นด้วยเนื้อหาคุณภาพ ยาว 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นสามพาร์ทจบครับ

0 คอมเมนต์

GAT เชื่อมโยง พี่เต๋อ Ondemand

VDO ติวเข้ม GAT เชื่อมโยง โดยพี่เต๋อ Ondemand ในโครงการ Brand Summer Camp 2013 คลิปวีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ยาว 1:50 ชั่วโมง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียน GAT เชื่อมโยงกันเลย

3 คอมเมนต์

สังคมศึกษา O-Net ครูชัย

VDO สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา O-Net โดยครูชัย ลาภเพิ่มทวี จากโครงการ Brand Summer Camp 2013 วีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เตรียมสอบ O-Net สังคมศึกษา

4 คอมเมนต์

ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี

VDO ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี สรุปเนื้อหา O-Net และ GAT จาก Brand Summer Camp 2013 คลิปวีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ยาว 2 ชั่วโมงเต็ม พร้อมแล้วเข้ามาเรียน ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี เลย!

6 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress