Posts Tagged: ‘O-NET’

สรุปฟิสิกส์ O-Net อ.ธนวัฒน์ Brands Summer Camp 2013

คลิปวีดีโอชุดสรุปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-Net จากโครงการ Brands Summer Camp 2013 ครับ สอนโดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลิปชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็ม แบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันครับ

0 คอมเมนต์

GAT/PAT คืออะไร? ทำความรู้จักอย่างหมดเปลือก

สงสัยว่า GAT/PAT คืออะไร? วันนี้มาทำความรู้จัก GAT/PAT อย่างหมดเปลือก ว่ามีสอบวิชาอะไรบ้าง ใช้เนื้อหาส่วนไหนออก และยากแค่ไหน ม.ปลายและผู้ปกครองทุกคนต้องอ่าน!!

60 คอมเมนต์

ภาษาอังกฤษ ครูพี่แนน Enconcept

VDO สรุปภาษาอังกฤษ โดยครูพี่แนน Enconcept จากโครงการ Brand Summer Camp 2013 ครับ วีดีโอพี่แนนสอนมีทั้งหมด 4 ตอน ยาวรวม 2:12 ชั่วโมง พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลย

7 คอมเมนต์

สังคมศึกษา O-Net ครูชัย

VDO สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา O-Net โดยครูชัย ลาภเพิ่มทวี จากโครงการ Brand Summer Camp 2013 วีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เตรียมสอบ O-Net สังคมศึกษา

4 คอมเมนต์

ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี

VDO ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี สรุปเนื้อหา O-Net และ GAT จาก Brand Summer Camp 2013 คลิปวีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ยาว 2 ชั่วโมงเต็ม พร้อมแล้วเข้ามาเรียน ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี เลย!

6 คอมเมนต์

สรุป ภาษาไทย O-Net 3 ชั่วโมงเต็ม (คลิปวีดีโอ)

สรุปเข้มเนื้อหา วิชาภาษาไทย O-Net ด้วยคลิปวีดีโอ ความยาว 3 ชั่วโมง โดย รศ.จารุณี กองพลพรหม & อ.สุพัตรา อุตมัง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio 101.5 MHz

4 คอมเมนต์
ติว O-Net ออนไลน์

ติว O-Net ออนไลน์

    อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะสอบ O-Net 2555 กันแล้ว วันนี้นายติวฟรีมีคอร์สติว O-Net ออนไลน์ มาแนะนำให้น้องๆได้เรียนกัน คอร์สนี้ชื่อ คอร์สตะลุยโจทย์ O-Net คณิต ย้อนหลังทุกปี! สอนโดย พี่โต๋ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ประจำเว็บไซท์ dektalent.com เอ้า จะเป็นอย่างไร ลองมาดูกัน

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 40

จำนวนวิธีในการจัดให้หญิง  3  คน  และชาย  3  คน นั่งเรียงกันเป็นแถว  โดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอ  มีทั้งหมดกี่วิธี (เติมคำตอบ)

23 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 39

ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดด  0 ถึง 9  จำนวน 3  หลัก  จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกัน  คือเท่าใด (เติมคำตอบ)

9 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 38

ในสวนป่าแห่งหนึ่ง  เจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแถวดังนี้  แถวแรก  12  ต้น  แถวที่สอง 14  ต้น  แถวที่สาม  16  ต้น  โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้  ตามลำดับเลขคณิต  ถ้าเจ้าของปลูกต้น ยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมด  15  แถว  จะมีต้นยูคาลิปตัสในสวนป่านี้ทั้งหมดกี่ต้น (เติมคำตอบ)

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 37

ในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง  พบว่า  มีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

คณิตศาสตร์ 36  คน
สังคมศึกษา 50  คน
ภาษาไทย 44  คน
คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 15  คน
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 12  คน
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 7   คน
ทั้งสามวิชา 5   คน
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน (เติมคำตอบ)

8 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 36

ในการใช้สถิติพื่อการตัดสินใจและวางแผน  สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  ถ้าขาดข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว  ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 35

จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.29 แสนคน ตารางเปรียบเทียบการว่างงานในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2550 กับปีพ.ศ.2551 เป็นดังนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 34

ข้อมูลชุดหนึ่ง มีบางส่วนถูกนำเสนอในตารางต่อไปนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 33

จากการตรวจสอบลำดับที่ของคะแนนสอบของนาย ก  และนาย ข ใน  วิชาคณิตศาสตร์ที่มีผู้เข้าสอบ  400 คน  ปรากฏว่านาย ก  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 และนาย ข  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60  จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนระหว่างคะแนนของนาย ก  และนาย ข  มีประมาณกี่คน

13 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress