ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความน่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน”