4 ความคิดเห็นในหัวข้อ “ความสำคัญของ… นิยาม”

 1. ผู้ใช้งานjariya says

  2.2 =2k
  1.1 =k (นำ 1/2 คูณทั้งสองข้างของสมการ)
  k ไม่เป็นจำนวนเต็ม ดังน้น 2.2 ไม่เป็นจำนวนคู่

  2.2 = 2k+1
  1.2 = 2k (นำ -1 บวกทั้งสองข้างของสมการ)
  0.6 = k (นำ 1/2 คูณทั้งสองข้างของสมการ)
  k ไม่เป็นจำนวนเต็ม ดังน้น 2.2 ไม่เป็นจำนวนคี่

  ดังนั้น ข้อนี้ ตอบ ง.ไม่มีข้อใดถูก

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความสำคัญของ… นิยาม”