ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ค่ายติวสถาปัตย์จุฬาฯ’63 : ฮาวทูเต็ก เปิดรับสมัครแล้ว!!!”