ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ฉิ่ง – เครื่องดนตรีไทยให้จังหวะ”