ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “แจกสรุปคำศัพท์ GAT ครูสมศรี 4 หน้า! สำหรับเด็กแอดมิชชั่นรุ่นใหม่”