2 ความคิดเห็นในหัวข้อ “เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 16”

 1. ผู้ใช้งานwarm says

  เฉลยยากไปไหมคับ
  อันที่จิงโยงเส้นจาก

  A ไป C
  ฺC ไป B
  ฺB ไป A

  แค่นี้ก็ได้สามเหลี่ยมมุมฉากและนะคับ

  เสดก็แทนกว้างเปน x

  ทแยงมุมเป็น 2x

  หาด้านตรงข้ามฉาก
  ก็ได้ 2 รูท 2x และคับ

  จะได้มากว่า 2รูท 2 เท่าคับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 16”