4 ความคิดเห็นในหัวข้อ “แรงเสียดทาน ฟิสิกส์ อ.พิสิษฐ์”

 1. ผู้ใช้งาน์Niran says

  Clip #1
  ให้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง
  แรงเสียดทาน ไม่ได้มีทิศ”ตรงข้ามการเคลื่อนที่เสมอ”
  เพียงแต่มีทิศ”ตรงข้ามกับการเลื่อนไถลระหว่างผิวสัมผัส”
  ซึ่งอาจทิศเดียวกับการเคลื่อนที่หรือตรงข้ามการเคลื่อนที่หรืออื่น ๆ ก็ได้

 2. ผู้ใช้งาน์Niran says

  คลิป #2 เริ่มก็ไม่ถูกแล้ว
  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต ส่วนใหญ่ มากกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์
  แต่ ไม่เสมอไปครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “แรงเสียดทาน ฟิสิกส์ อ.พิสิษฐ์”