2 ความคิดเห็นในหัวข้อ “Top10 คะแนนสูงสุด Admission 54”

 1. ผู้ใช้งานนศท.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ says

  พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
  พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “Top10 คะแนนสูงสุด Admission 54”