แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘O-net 53’

20 ภาพวาดสุดเจ๋งจากอุปกรณ์ในบ้าน

เรามาดูภาพวาด 20 ภาพจากความคิดสร้างสรรค์สุดเจ๋งของศิลปินเมืองนอก คริสตอฟ นีมันน์ ที่นำเอาอุปกรณ์ต่างๆในบ้านมาประกอบเป็นภาพวาดที่สุดทึ่ง สำหรับน้องๆที่ต้องทำ portfolio แต่ยังไม่มีไอเดีย ลองดูภาพเหล่านี้แล้วคิดไอเดียของตัวเองขึ้นมาดูนะครับ

0 คอมเมนต์

GAT อังกฤษ ครูพี่แนน (แบรนด์2014)

วีดีโอสรุป GAT วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย อ.อริสรา ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน จากสถาบันกวดวิชา Enconcept ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2014 วีดีโอ GAT อังกฤษ ชุดนี้มีความยาวทั้งหมด 2 ชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ที่ tewfree.com พร้อมแล้วก็ไปเรียนกันได้เลย

0 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 40

จำนวนวิธีในการจัดให้หญิง  3  คน  และชาย  3  คน นั่งเรียงกันเป็นแถว  โดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอ  มีทั้งหมดกี่วิธี (เติมคำตอบ)

23 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 39

ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดด  0 ถึง 9  จำนวน 3  หลัก  จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกัน  คือเท่าใด (เติมคำตอบ)

9 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 38

ในสวนป่าแห่งหนึ่ง  เจ้าของปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแถวดังนี้  แถวแรก  12  ต้น  แถวที่สอง 14  ต้น  แถวที่สาม  16  ต้น  โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้  ตามลำดับเลขคณิต  ถ้าเจ้าของปลูกต้น ยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมด  15  แถว  จะมีต้นยูคาลิปตัสในสวนป่านี้ทั้งหมดกี่ต้น (เติมคำตอบ)

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 37

ในการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่ง  พบว่า  มีผู้สอบผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

คณิตศาสตร์ 36  คน
สังคมศึกษา 50  คน
ภาษาไทย 44  คน
คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 15  คน
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 12  คน
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 7   คน
ทั้งสามวิชา 5   คน
จำนวนผู้สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชามีกี่คน (เติมคำตอบ)

8 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 36

ในการใช้สถิติพื่อการตัดสินใจและวางแผน  สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  ถ้าขาดข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว  ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 35

จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.29 แสนคน ตารางเปรียบเทียบการว่างงานในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2550 กับปีพ.ศ.2551 เป็นดังนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 34

ข้อมูลชุดหนึ่ง มีบางส่วนถูกนำเสนอในตารางต่อไปนี้

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 33

จากการตรวจสอบลำดับที่ของคะแนนสอบของนาย ก  และนาย ข ใน  วิชาคณิตศาสตร์ที่มีผู้เข้าสอบ  400 คน  ปรากฏว่านาย ก  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 และนาย ข  สอบได้คะแนนอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60  จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนระหว่างคะแนนของนาย ก  และนาย ข  มีประมาณกี่คน

13 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 32

คะแนนสอบความรู้ทั่วไปของนักเรียน 200 คนนำเสนอโดยใช้แผนภาพกล่องดังนี้

6 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 31

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม  ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 41 , 88 , 46 , 42 , 43 , 49 , 44 , 45 , 43 , 95 , 47 , 48

7 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 30

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใดๆ ที่มีค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติใดจะตรงกับค่าของข้อมูลค่าหนึ่งเสมอ

0 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 29

แผนภาพต้น-ใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่ 10 ฟองเป็นดังนี้

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 28

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของพนักงานของบริษัทหนึ่ง เท่ากับ  48.01  กิโลกรัม  บริษัท นี้มีพนักงานชาย  43  คน  และพนักงานหญิง  57  คน  ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนัก พนักงานหญิงเท่ากับ  45  กิโลกรัม แล้ว  น้ำหนักของพนักงานชายทั้งหมดรวมกันเท่ากับข้อใด

1 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress