2 ความคิดเห็นในหัวข้อ “กริยา 3 ช่อง (Verb 3 ช่อง) พร้อมความหมาย”

    • นายติวฟรี says

      นี่ก็เรียง a-z ตามพจนานุกรมแล้วนะครับ ปันย่าเห็นตรงไหนที่ไม่ได้เรียง รบกวนแจ้งชัดๆเลยนะครับ ผมจะได้เข้าไปดูให้ได้ตรงจุด

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “กริยา 3 ช่อง (Verb 3 ช่อง) พร้อมความหมาย”