ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “กริยา 3 ช่อง พร้อมคำแปล”