ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “Present Simple Tense รวมคลิปสอนแพ็คใหญ่”