13 ความคิดเห็นในหัวข้อ “75 ศัพท์ภาษาเหนือ ที่ใช้บ่อย มาอู้กําเมืองกัน”

  1. ผู้ใช้งานลิป พิมพ์สรรพ์ says

    เรียนรู้ภาษาเหนือช่วยให้เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของคนในภาคเหนือได้ดียิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “75 ศัพท์ภาษาเหนือ ที่ใช้บ่อย มาอู้กําเมืองกัน”