ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “งานและพลังงาน สอนโดย พี่อั้ม เดอะเบรน”