ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “100 ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในแชท”