ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวเข้มและแนะแนวเรียนต่อคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์”