ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวเข้ม กับโครงการ เปิดประตูสัญจร ตะลอน School Tour”