ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวแอดมิชชั่น ฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 KMUTT”