6 ความคิดเห็นในหัวข้อ “วงรี (Ellipse) คณิตศาสตร์ ม.4”

  1. ผู้ใช้งานKWN. says

    โจทย์นะคะ
    1. จุด P เป็นจุดใดๆบนวงรี ผลบวกของระยะทางจากจุด P ไปยังจุด (-4,0) กับจุด (4,0) เท่ากับ 12 หน่วย

    2.P เป็นจุดใดๆบนวงรี ผลบวก ของระยะทางจากจุด P ไปยังจุด (-4,2) กับ (-4,8) เท่ากับ 10 หน่วย

    ช่วยหน่อยค่าาาา งงมาๆกเลยย พลีสสส ฮือๆๆๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วงรี (Ellipse) คณิตศาสตร์ ม.4”