ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “สรุป O-NET สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย [Brands 27th 2016]”