ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เทคนิคการจดโน้ตย่อ ที่เทพไม่ยอมบอก!”