ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เนื้อหา คณิตศาสตร์ ป.6 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตรกระทรวง”