2 ความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ที่ไหนดี”

  1. ผู้ใช้งาน[S]corpio says

    เคยทำกิจกรรมสอบ pre pat1 กับ dektalent ครับ ทำให้ผมรู้จักตัวเองและเตรียมตัวสอบได้ดีขึ้นมาก ขอบคุณ dektalent.com ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ที่ไหนดี”