ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เลื่อนสอบ GAT/PAT พย 54 ดูตารางสอบใหม่ที่นี่เลย”