ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “บทแผ่เมตตา ให้ตนเอง พร้อมบทแผ่ส่วนกุศล เสริมสิริมงคล”