3 ความคิดเห็นในหัวข้อ “โครงสร้างอะตอม และตารางธาตุ อ.อุ๊”

  1. ผู้ใช้งานอ.อุ๊ says

    สวัสดีค่ะ วันนี้นะฮะ ตอนนี้ที่ครูจะสอนเนี่ย จะเป็นการสอนแบบติวถูกไหมลูก ครูจะไม่ได้สอนแบบเริ่มต้นใหม่ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานมาแล้ว ในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ เพราะเรื่องนี้จะมีจุดสำคัญคือออกใน O-Net ด้วย และเยอะที่สุดในทุกปี ถ้าดูในสามปีย้อนหลังค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “โครงสร้างอะตอม และตารางธาตุ อ.อุ๊”