ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “O-NET สังคมศึกษา อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี [Brands 27th 2016]”