เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 27

ครูสอนวิทยาศาสตร์มอบหมายให้นักเรียน 40 คน ทำโครงงานตามความสนใจ หลังจากตรวจรายงานโครงงานของทุกคนแล้ว ผลสรุปเป็นดังนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อให้ผลสรุปข้างต้นเป็นข้อมูลชนิดใด

    1. ข้อมูลปฐมภูมิ  เชิงปริมาณ

    2. ข้อมูลทุติยภูมิ  เชิงปริมาณ

    3. ข้อมูลปฐมภูมิ  เชิงคุณภาพ

    4. ข้อมูลทุติยภูมิ  เชิงคุณภาพ

 

เฉลยโดย พี่โต๋ติวฟรี ดอทคอม
Facebook

เขียนโดย ติวฟรี ดอทคอม

ผมชื่อ นายติวฟรี จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เป็นคอลัมนิสต์ของเว็บไซท์ TewFree.com รวบรวมเนื้อหา ข่าว และบทความเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆวัยรุ่นวัยเรียน โดยรวบรวม คลิปวีดีโอจากติวเตอร์ชื่อดัง จากสถาบันกวดวิชาต่างๆทั่วประเทศ มาไว้ที่เว็บนี้ ผมอยากให้ เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถ มากขึ้น การศึกษาไทยจะต้องเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพราะเราสนับสนุนการศึกษาไทย


1 ความคิดเห็นในหัวข้อ “เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 27”


  1. รู้สึกว่าเว็บนี้ให้ความรู้มากๆค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 27”

Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress