24 ความคิดเห็นในหัวข้อ “กาพย์ยานี 11 และการเขียนกาพย์ยานี 11”

 1. ผู้ใช้งานกัญญานัฐ says

  ไฟทุกข์ดับให้หมด เลิกละลดในตัณหา
  โทสะคอยนำพา เสื่อมคุณค่าถ้าวุ่นวาย
  โมหะคือลุ่มหลง หยิ่งทะนงจะฉิบหาย
  ยึดถือในรูปกาย หลงอบายต้องจาบัลย์
  ความโลภคือโลภะ ยึดธรรมะสิ่งสร้างสรรค์
  ไฟร้ายทำลายกัน ดับความฝันสลายไป
  รสทิพย์แห่งความสุข ขจัดทุกข์จิตผ่องใส
  คุณธรรมนำจิตใจ เริ่มทางใหม่ในความดี
  ดับไฟที่ต้นเหตุ ดับกิเลสจะสุขี
  พระธรรมนำชีวี วิเศษศรีที่ค้ำจุน
  แสงธรรมอันล้ำเลิศ แสนประเสริฐคอยเกื้อหนุน
  ไตรรัตน์อรรถคุณ ดับว้าวุ้นในใจเรา

 2. ผู้ใช้งานสิริมา says

  คิดอย่างผู้สร้างสรรค์ แต่ละวันวิถีไทย
  ทำบุญค้ำจุนใจ เป็นแบบให้ได้ชื่นชม
  เด็กไทยจะมีค่า การศึกษาต้องเหมาะสม
  ความหวังของสังคม ต้องอบรมบ่มความดี
  เส้นทางแต่ละก้าว จะสั้นยาวตามวิถี
  สร้างสุขได้เปรมปรีดิ์ ชีวิตนี้จะร่มเย็น
  งานหนักเราต้องสู้ หมั่นเรียนรู้มิยากเข็ญ
  ยึดธรรมน้อมบำเพ็ญ เพื่อจะเป็นเพชรน้ำงาม
  ศรัทธามีมานะ คือตบะมิมองข้าม
  ดวงแก้วเจิดแวววาม ถ้าทำตามพุทธองค์
  น้ำนิ่งมิติงไหว เหมือนดั่งใจที่สูงส่ง
  เยือกเย็นสติคง ทุกอย่างบ่งความเพียงพอ
  สุขที่เกิดในจิต คือชีวิตสืบสานต่อ
  ทำดีอย่าได้ท้อ จะเกิดก่อความสุขจริง

 3. ผู้ใช้งานนัฎ says

  สังคมจมความทุกข์ เข้าสู่ยุคน่าหวั่นกลัว
  เพลิงบาปฉาบมืดมัว ครอบครองใจใฝ่ความเลว
  ต้นสายหลายทางแยก เหมือนชำแรกสู่ห้วงเหว
  เบื้องล่างกลางเพลิงเปลว ล้วนกิเลสก่อเภทภัย
  มีเงินมีทรัพย์สิน เพราะโกงกินสิ้นโปร่งใส
  นับวันชาติบรรลัย เกินกู่กลับ…ซับน้ำตา
  แผนที่แห่งพระธรรม หยุดเหยียบย่ำโปรดนำมา
  ชี้ทางสร้างปัญญา พ้นหลุมบ่อแห่งอบาย
  สุขในธรรมวิถี เป็นสุขที่ไม่มีขาย
  ล้ำค่ากว่าสุขกาย นำสังคมสุขร่มเย็น
  ลมหายใจเข้าออก สติบอกจิตบำเพ็ญ
  แปรทรัพย์รับสุขเป็น ตามแผนที่ความดีงาม
  ยิ้มใสจากใจซื่อ โลกเลื่องลือ…ยิ้มสยาม
  สุขผลิสันติคาม ลับเลือนหาย…กลัวสายไป
  แผ่นดินจักเกิดสุข ต้องดับทุกข์ที่ลามไทย
  ด้วยธรรมนำดวงใจ เริ่มต้นใหม่มิสายเกิน
  แผนที่แห่งความสุข จักปลอบปลุกทุกทางเดิน
  สายกลางทางจำเริญ บ่งชี้ทิศมิผิดพลั้ง
  ความสุขสืบวิถี ด้วยความดีเป็นที่ตั้ง
  ยึดธรรมเป็นกำลัง สร้างสุขแท้ออย่างแน่นอน

 4. ผู้ใช้งานณัชริชา says

  ความสุขทุกสถาน อยู่ที่การแสวงหา
  มนุษย์ธรรมดา หวังความสุขกันทุกคน
  รู้จักความพอเพียง เพื่อหลีกเลี่ยงอกุศล
  มั่นไว้ในใจตน ต้องประพฤติยึดศีลธรรม
  ไม่โลภไม่โกรธหลง ชีพมั่นคงนานฉนำ
  ตัดจากวิบากกรรม ไม่กอบโกยไม่โกงกิน
  ประพฤติสุจริต ไม่ทำผิดฉ้อกังฉิน
  ทำดีเพื่อแผ่นดิน และเพื่อชาติศาสน์ราชัน
  ความสุขอย่างคนไทย ร่วมน้ำใจไมตรีกัน
  ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ สร้างความรักสามัคคี
  เมตตากรุณา มุทิตาและปรานี
  มุ่งทำแต่ความดี มีสุขแท้แก่แผ่นดิน

 5. ผู้ใช้งานนัฎ says

  ความสุขสบายจิต ใช้ชีวิตอย่างสดใส
  อยู่ห่างเส้นทางภัย สร้างสุขได้ด้วยใจตน
  ใช้เงินซื้อสุขปลอม สุขที่ย้อมความทุกข์ทน
  ปลายทางกลางเล่ห์กล ช้ำชีวีมีน้ำตา
  ชื่อเสียงเพียงนามลวง เสมือนบ่วงลวงชีวา
  สุขปลอมย้อมศรัทธา สุขชั่วครู่แล้วหายไป
  สุขจริงสิ่งที่ฝัน ต้องสร้างวันอันสดใส
  ครองธรรมนำจิตใจ พึงรู้ยึดประพฤติดี
  ทดแทนคุณพ่อแม่ รักดูแลทำหน้าที่
  ท่านยิ้มปริ่มไมตรี บ้านอบอุ่นบุญชีวิน
  รู้คิดวินิจฉัย ปัญหาใดแก้ไขสิ้น
  สร้างสุขทุกเนื้อดิน ภูมิสยามงามใจชน
  มีธรรมนำหลักคิด ใช้ชีวิตด้วยเหตุผล
  เทิดค่าเมตตาดล ดุจประทีปชีพเรืองรอง
  ความสุขอยู่มิไกล รับรู้ได้ด้วยใจมอง
  สายกลางคือทางทอง นำพ้นทุกข์…ยุคมืดมัว

 6. ผู้ใช้งานรวิสรา says

  ความสุขมีค่าล้น เราทุกคนล้วนต้องมี
  อยากสุขต้องคิดดี ค่าทวีผลมากมาย
  ความสุขมีหลายด้าน ทั้งเรื่องงานและใจกาย
  แต่สุขอาจหดหาย ถ้าประมาทหลงมัวเมา
  ครอบครัวสอนสิ่งดี เพื่อชีวีของตัวเรา
  พ่อแม่ยามแก่เฒ่า จะได้สุขลูกหลานดี
  ความรักก่อความสุข ช่วยปลอบปลุกด้วยไมตรี
  เพื่อนพ้องและน้องพี่ ปันรอยยิ้มอิ่มน้ำใจ
  โรงเรียนบ้านอีกหลัง ตั้งใจฟังครูสอนไป
  ความรู้คู่จิตใจ สร้างอนาคตให้งดงาม
  สุขดีมีงานทำ เพราะเชื่อคำกระทำตาม
  พ่อแม่ครูคอยปราม สอนเด็กดื้อมีวันนี้
  ความสุขอยู่ไม่ไกล สอนหัวใจให้คิดดี
  ผู้ใหญ่ใส่ใจมี เป็นตัวอย่างสร้างสุขเรา

 7. ผู้ใช้งานรวิวรรณ says

  ความสุขในชีวิต เกิดจากคิดกระทำดี
  เริ่มทำตั้งเเต่นี้ สร้างชีวีมีสุขใจ
  ความสุขที่แท้จริง นั่นคือสิ่งอยู่ไม่ไกล
  ไม่โลภเอาเปรียบใคร ชีพผ่องใสสุขในธรรม
  ความสุขไม่มีขาย แต่หาง่ายพึงจดจำ
  แม้นจนทนตรากตรำ สุข “พอเพียง” เลี้ยงชีพตน
  หวังสุขแต่ภายนอก ภายในหลอกคอยฉ้อฉล
  อยู่ได้ไม่คงทน สุขไม่นานก็ผ่านไป
  สุขใจในชีวา ดีเสียกว่าสุขใดใด
  ยึดสุจริตไว้ สั่งจิตให้คิดทำดี
  สร้างไทยมิไร้สุข ร่วมทำนุกค่าไมตรี
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มี สรรค์ธานีที่มั่นคง
  ทำดีน้อยคนเห็น แต่ผลเป็นอานิสงส์
  แผ่นทองที่ปิดลง ตรงหลังพระจะก่อคุณ
  จับมือสร้างสุขไว้ ผองคนไทยใจอบอุ่น
  หลักธรรมจักค้ำจุน ชนทั้งผองครองสุขนาน

 8. ผู้ใช้งานภัททิยา says

  ความสุขเหมือนนางฟ้า เทพธิดาบนสวรรค์
  เสกเวทย์วิเศษพลัน ทุกคืนวันแสนสุขใจ
  นางฟ้าที่ว่านี้ ท่านอยู่ที่หรือถิ่นไหน
  ท่านไม่ได้อยู่ไกล อยู่ในใจเราทุกคน
  จิตใจของมนุษย์ คือแดนสุดแสนสดใส
  แต่ก็มียังไฟ แห่งหัวใจที่ทุกข์ทม
  ไฟแผดเผานางฟ้า ไฟโกรธาแสนขื่นขม
  ไฟโลภแสนทุขตรม นางฟ้าจมในกองไฟ
  ไฟเเสนจะรุ่มร้อน เผาพระพรจากนางฟ้า
  เผาไปในทันตา สุขโรยราในทันที
  ความสุขก็หมดไป ไม่สดใสไม่สุขขี
  ไม่มีซึ่งความดี ในวันนี้แสนทุกข์ใจ
  ชีวาแสนโศกเศร้า เพราะตัวเราเองนี่หนา
  อยากได้สุขกลับมา เจ้าจงกล้าจงดับไฟ
  ดับไฟแห่งความทุกข์ ด้วยน้ำสุขแสนสดใส
  ด้วยน้ำแห่งอภัย ด้วยน้ำใจแสนโสภา
  นางฟ้ากลับคืนตื่น นางฟ้าฟื้นขึ้นมาใหม่
  สุขกลับมาทันใด เพราะใจไม่ร้อนรุ่มเอย

 9. ผู้ใช้งานชูสิน says

  มนุษย์สุดประเสริฐ ตั้งแต่เกิดมีชีวา
  ชีวิตพัฒนา มาสู่โลกอย่างโชคดี
  ร่ำเรียนเขียนหนังสือ หมั่นฝึกปรือเพื่อชีวี
  เดินทางสร้างศักดิ์ศรี เพื่อความสุขทุกเวลา
  แสงทองที่ส่องชีพ คือประทีปแห่งปัญญา
  ส่องทางสร้างชีวา เพื่อชีวิตพิชิตชัย
  ความสุขแห่งชีวิต คือดวงจิตอันแจ่มใส
  ความสุขของคนไทย คือรักใคร่ไมตรีกัน
  รู้รักสามัคคี คือความดีต้องสร้างสรรค์
  ผูกมิตรจิตสัมพันธ์ ผูกขวัญให้ไทยร่มเย็น
  ถือศาสน์เพื่อพบสุข เร่งดับทุกข์ที่ขุกเข็ญ
  ศีลธรรมมุ่งบำเพ็ญ เพื่อเพิ่มให้ใจครองบุญ
  อันทานคือการให้ การอภัยยิ่งให้คุณ
  เมตตาและการุณย์ อุ่นจิตเอื้อรักเจือจาน
  ความสุขซึ่งสุขจริง สุขอย่างยิ่งคือนิพพาน
  สุขแท้ตลอดกาล ไม่เกิดแก่ไม่เจ็บตาย

 10. ผู้ใช้งานอรัญญา says

  โลกดั่งโรงละคร บ้างอาทรบ้างท้อถอย
  สิ่งหนึ่งซึ่งรอคอย คือความสุขของทุกคน
  ทำงานเพื่อหาเงิน ความเจริญคือดอกผล
  ชีวิตต้องดิ้นรน เพื่อความสุขทุกชีวา
  สุขได้ไม่เป็นหนี้ ธรรมวิถีแห่งศาสดา
  ใช้จ่ายซึ่งเงินตรา แต่พอเพียงเลี้ยงครอบครัว
  มุ่งสร้างทางกุศล มิหมองมลมิเมามัว
  ห่วงบ้านต้องล้อมรั้ว และล้อมรักให้ภิรมย์
  สร้างสุขให้เกิดสุข เพื่อดับทุกข์อันขื่นขม
  ความสุขโลกนิยม ว่าเป็นเยี่ยมแห่งชีวี
  สุขแท้พระกล่าวขาน คือนิพพานสานสุขศรี
  สุขใดในโลกนี้ ไม่สุขเท่าเข้าถึงธรรม
  นิพพานเป็นสุขยิ่ง คือความจริงนานฉนำ
  ตัดเวรและตัดกรรม ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย

 11. ผู้ใช้งานสุภัชชา says

  ความสุขนั้นหาได้ ด้วยการให้ความสำคัญ
  ความรักความผูกพัน ผูกน้ำใจผูกไมตรี
  ความสุขในครอบครัว ไม่หมองมัวผิดวิถี
  มุ่งทำแต่ความดี ทั้งการให้อภัยกัน
  ทุกแรงแสวงหา ทุกศรัทธาความสุขสันต์
  ชีวิตย่อมผูกพัน ทุกข์และสุขทุกเวลา
  ถึงทีมีทุกข์บ้าง เร่งหาทางดับปัญหา
  สุขมีที่ปัญญา อย่าตรอมตรมนอนจมทุกข์
  แสงทองยังส่องภพ ชีพต้องสบซึ่งความสุข
  ธรรมะช่วงประยุกต์ ช่วยปลอบปลุกหทัยชน
  รักชาติรักศาสน์พร้อม เอารักล้อมน้อมกุศล
  ความสุขอยู่ที่ตน ประพฤติตามงามทางบุญ
  ความสุขของคนไทย คืออภัยใฝ่การุณย์
  เมตตามานำหนุน อุ่นอ้อมใจมิตรไมตรี
  ความสุขของประเทศ ทุกคามเขตร่วมทำดี
  รวมรักสามัคคี ปรองดองไทยให้สุขเอย

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “กาพย์ยานี 11 และการเขียนกาพย์ยานี 11”