ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การใช้คำราชาศัพท์ “ถ่ายรูป” และ “รูปถ่าย””