ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 จุฬาฯ”